Symposium voor het welzijn van Den Haag

Op zaterdag 12 november vindt er in de Oud-Katholieke Schuilkerk in Den Haag een bijzonder symposium plaats. Er wordt gevierd dat het kerkgebouw 300 jaar geleden in gebruik werd genomen. Ter gelegenheid daarvan worden er een jaar lang feestelijke activiteiten georganiseerd, waaronder dit symposium.

Het symposium wordt op zaterdag 12 november georganiseerd, rond de feestdag van Sint-Maarten ( 397), de bekende heilige die zijn mantel heeft gedeeld met een bedelaar en waar de mantelzorg van is afgeleid.

Verschillende oecumenische organisaties geven een korte bijdrage over de vraag wat de kerk kan betekenen voor de stad. Daarbij zal aan de orde komen:
– Wat de roeping van de kerken is voor het welzijn van de stad.
– Wat de betekenis is van een aantal organisaties voor de stad.
– Waar de kerken zich toe laten uitdagen.
Op deze presentatie zal een panel reageren. Aansluitend kunnen ook de deelnemers reageren. Als afsluiting van dit symposium is er een informele ontmoeting met een glaasje en een hapje. Er zijn geen kosten aan dit symposium
verbonden. Graag vóór 6 november aanmelden via: leen.wijker@okkn.nl.

12 november 2022, 14:00 uur (afsluiting om 16:00 uur), Schuilkerk aan de Juffrouw Idastraat 7.