Een oecumenische samenkomst in Rome

Paus Franciscus heeft afgelopen zondag in Rome een oecumenische gebedswake aangekondigd die op zaterdag 30 september 2023 op het Sint-Pietersplein zal worden gehouden. Vanuit heel Europa, ook vanuit Nederland, zullen er oecumenische reizen naartoe worden georganiseerd. Ook vanuit de Oud-Katholieke Kerk van Nederland wordt hieraan meegewerkt.  

De paus riep broeders en zusters van alle christelijke confessies uit om deel te nemen aan deze ‘samenkomst van Gods volk’. De titel van deze samenkomst is ‘Together’. Sinds enkele maanden wordt ‘Together’ voorbereid door een vijftigtal kerkelijke groeperingen van verschillende denominaties.  

Speciaal programma voor jongeren

Voor de jongeren die naar de wake komen, is er het hele weekend een speciaal programma onder leiding van de Taizé-gemeenschap. Ook andere groeperingen werken mee aan workshops, vieringen en ontmoetingen. 

Bisschopensynode over synodaliteit

Het weekend gaat vooraf aan de rooms-katholieke bisschoppensynode over synodaliteit die in oktober in Rome plaatsvindt. ‘De weg van de eenheid van de christenen en de weg van de synodale bekering van de Kerk zijn met elkaar verbonden’, zei paus Franciscus. Door oecumene en synodaliteit expliciet aan elkaar te koppelen, stemt hij in met het verlangen naar eenheid dat in de samenvatting van reacties van gelovigen wereldwijd uitdrukkelijk genoemd wordt als thema voor de komende synode.  

Together: meer informatie

Op maandag 23 januari is er in Rome een persconferentie over Together. Het Nederlandse projectteam, dat wordt geleid door dr. Fokke Wouda van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, lanceert maandag een website met meer informatie. Alle gelovigen, met name jongvolwassenen (18-35 jaar) en voorgangers uit alle kerken, zullen worden uitgenodigd om aan een oecumenische reis naar Rome deel te nemen. 

‘Laat ons de Heer danken dat Hij zijn volk met trouw en geduld leidt naar de volledige eenheid’, zei paus Franciscus, ‘en vragen we de heilige Geest ons te verlichten en te ondersteunen met zijn gaven’.  

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 17 januari 2023