Publiekslezing door Dick Schoon

Hoe verbeeld je je tegenstander? Bisschop Dick Schoon geeft op 26 april 2023 een lezing over ‘Macht en minderheid: spot en verbeelding.’ Het is de tweede lezing in de voorjaarsserie van Denken in de Driehoek.

Verbeelding kan werken in tijden van conflict, zo blijkt uit de ophef over spotprenten vandaag. Hoe verbeeld je je tegenstander? In de tweede lezing in deze voorjaarsserie van Denken in de Driehoek vertelt Dick Schoon over het conflict tussen twee katholieke stromingen, waaruit de Rooms-Katholieke en de Oud-Katholieke Kerken zijn voortgekomen. Hij illustreert het conflict aan de hand van spot, verbeelding en machtsuitoefening.

Over Denken in de Driehoek

Denken in de Driehoek organiseert open publiekslezingen voor de Gertrudiskathedraal in Utrecht. Elke avond staat op zichzelf en kan los van de andere bezocht worden. Na de spreekbeurt is er volop ruimte voor vragen en discussie. De toegang is gratis, aanmelden is niet nodig. De avonden vinden plaats in het Congres- en vergadercentrum In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c, op 5 min. loopafstand van Utrecht Centraal. Het programma is van 20:00 tot 21:30 uur. Zaal open inclusief koffie en thee vanaf 19.30 uur. Aansluitend is er gelegenheid tot napraten. Voor informatie kunt u mailen naar gertrudis.cultuur@okkn.nl

Meer over bisschop Dick Schoon

Dirk Jan (Dick) Schoon is bisschop van Haarlem. Hij promoveerde op een proefschrift over de ontwikkeling van de Rooms-Katholieke Kerk van de Bisschoppelijke Cleresie (Oud-Katholieke Kerk) in de negentiende eeuw en publiceerde sindsdien boeken en artikelen. Tevens is hij docent kerkgeschiedenis aan het OK Seminarie en getrouwd met theoloog Lidwien van Buuren. Zijn meest recente publicatie is Vluchtelingen in de Republiek. Cisterciënzers en de Cleresie, 1725-1755.

Voor in de agenda

De volgende twee lezingen van Denken in de Driehoek vinden plaats op de volgende data:

17 mei: De verbeelding van het verleden – Verry Patty
21 juni: De kunst van het verbeelden – Bob Venus