Bijzondere wijding Thelma Schoon tot diaken

Op 27 augustus werd Thelma Schoon door Aartsbisschop Bernd Wallet tot diaken gewijd. Dat gebeurde in een kathedraal vol medeparochianen uit Utrecht, leerlingen van de school waar zij stage loopt als docent levensbeschouwing, kinderen en jongeren voor wie ze zich als jongerenpastor inzet, familieleden en vrienden, en vele anderen van alle leeftijden die dit met haar mee wilden vieren. Zo is ze diaken geworden van de hele kerk en voor allen die aan haar zorg worden toevertrouwd.

Door Marco Derks

Appel

De appel valt niet ver van de boom: haar vader Henk is priester, haar moeder Idelette is predikant. Maar, zo waarschuwde pastoor Louis Runhaar tijdens de viering, die beeldspraak kan een vertekend beeld geven en de eigenheid van mensen overschaduwen. Thelma is haar eigen unieke weg gegaan. Op die weg had hij als haar pastoor Thelma leren kennen als een daadkrachtig en zachtaardig persoon met een aanstekelijke vrolijkheid.

Ook Lisa Bakker sprak lovende woorden. Zij sprak haar aanbeveling uit namens de oudkatholieke jongeren met en voor wie Thelma als jongerenpastor werkt. “Als jongerenpastor is zij toegankelijk en ontwapenend, als docent is zij enthousiast en leergierig, als vriendin is zij onbaatzuchtig maar zegt ze wel waar het op staat.”

Thelma had, zo vertelde Lisa, haar leerlingen uitgenodigd om bij de wijding aanwezig te zijn. Velen hadden daar gehoor aan gegeven. Ze had hen in een kort tekstje uitgelegd wat een diaken is, wat een wijding inhoudt en wat iedereen kon verwachten. Haar advies: “Doe maar gewoon wat de rest ook doet en zing uit volle borst mee.” Volgens mij is die missie geslaagd.

Performance

Het mooie aan de diakenwijding is dat die plaatsvindt vlak voor de evangelielezing. De dienst wordt als het ware onderbroken, een kandidaat wordt tot diaken gewijd en vervolgens kan de dienst door: de diaken kan het evangelie verkondigen. Nadat hij haar bekleed had met stola en dalmatiek overhandigde de bisschop haar het evangelieboek. Daarna ging hij terug naar zijn zetel, diaken Thelma liep naar het midden, misdienaars met kaarsen en wierook kwamen bij haar staan. Toen bewierookte zij trefzeker het evangelieboek en las een verhaal over zelfverloochening en Jezus die Petrus voor ‘satan’ uitscheldt op zo’n manier dat het als evangelie klonk.

Haar “gevoel voor performance”, die pastoor Louis in haar geprezen had, toonde ze in hoe ze haar nieuwe liturgische rol vervulde. Waar sommige diakens en priesters misschien wat verbaasd of geërgerd kunnen kijken als mensen niet gaan staan om bewierookt te worden, wist diaken Schoon met een eenvoudig handgebaar de hele kerk in de benen te krijgen.

Onverschilligheid

Een diaken “bekommert zich om hen die onverschillig zijn.” Dat is een van de opdrachten die de bisschop aan de diaken gegeven had. In zijn preek herhaalde hij die woorden. Maar met een grijns haalde hij er een uitspraak van Thelma bij: “Nou zei jij in de krant gister: ‘Twijfel is niet zozeer de vijand van mijn geloof, dat is eerder onverschilligheid.’ Nou, mooi is dat! Waar heb je nou net ja op gezegd? Je zult dus ook moeten preken tegen jezelf.”

Een milde vermaning door een bisschop die de kunst van de ironie verstaat. Met een knipoog ‘op je plaats gezet worden’. Die plaats is voor Thema nu die van diaken. In dat ambt kan zij al haar talenten ontwikkelen en inzetten. Zo zal ze een diaken zijn van de hele kerk en voor allen die aan haar zorg worden toevertrouwd.

Interview Nederlands Dagblad

Ook het Nederlands Dagblad stond uitgebreid stil bij de wijding van Thelma Schoon. In een persoonlijk interview met de kop ‘Lees de Bijbel als liefdesbrief’ gaat Schoon onder meer in op haar eigen geloofsreis. Wil je het hele interview lezen? Dat kan via de site van het Nederlands Dagblad.

Foto’s door: Jaap van Oort