Diakenwijding in Alkmaar

UITNODIGING

Het kerkbestuur van de oudkatholieke parochie van de H. Laurentius te Alkmaar nodigt u van harte uit voor de viering van de 30e verjaardag van kerkwijding op zondag 3 september 2023. In deze eucharistieviering zal de bisschop van Haarlem, Mgr. Dirk Jan Schoon, Sandra van der Helm tot diaken wijden. De viering in onze kerk begint om 14.30 uur.

Na afloop van de viering is er in de kerk een receptie en uiteraard gelegenheid om de nieuwgewijde diaken te feliciteren.

De oudkatholieke kerk van de H. Laurentius bevindt zich aan de Nassaulaan 43 te Alkmaar. De kerk is op 15 minuten loopafstand van NS Station Alkmaar. Parkeren op de Nassaulaan is niet toegestaan, wel mogelijk is betaald parkeren in de Singelgarage (Ritsevoort 70).

Mocht u Sandra iets willen geven dan stelt ze een donatie aan Stichting Migrant Moeder en Kind zeer op prijs. Dit is een organisatie die zich richt op het verbeteren van de leefkwaliteit, het welzijn en de maatschappelijke omstandigheden van Afrikaanse migranten in Nederland. De stichting zet Afrikaanse vrouwen en hun kinderen in hun kracht, ondersteunt vrouwen bij het opzetten van een eigen onderneming, helpt zelfmoord voorkomen en maakt terugkeer naar Afrika mogelijk als men hier niet kan aarden. Meer informatie: https://srmmk.org/ Uw gift is van harte welkom op rekeningnummer IBAN: NL 35 INGB 0007666464. Ook de collecte tijdens de dienst zal voor dit doel zijn.

Op de foto: Sandra bij het beeld van de H. Laurentius, hoog aan het zuidtransept van de grote Laurenskerk van Alkmaar!