Tjeerd Visser geïnstalleerd als pastoor Hilversum

Op zondag 10 september werd Tjeerd Visser geïnstalleerd als nieuwe pastoor van de Oud-Katholieke parochie in Hilversum. Aartsbisschop Bernd Wallet overhandigde hem de Acte van Incardinatie, wat zijn officiële toetreding tot het bisdom markeerde. Tijdens zijn eerste viering behandelde Tjeerd het thema “de zondag van de terechtwijzing” en benadrukte het belang van leren van Jezus, zowel in het geven als ontvangen van terechtwijzingen.

Het kerkbestuur gaf Tjeerd een vijgenboom en gevarieerd boeket bloemen als geschenk. De vijgenboom staat symbool voor de hoop dat zijn werk veel vrucht zal dragen. Het boeket vertegenwoordigt de verscheidenheid van de gemeenteleden en de veelzijdigheid van de kerkelijke activiteiten.

Het volledige verslag van de viering is terug te vinden op de website van de parochie Hilversum via deze link.