Kerstgroet van de bisschoppen: ‘Een zalig Kerstfeest en een vredig nieuw jaar!’


Glorie aan God in de hoge – en vrede op aarde aan mensen
van zijn welbehagen
Gods licht doorbreekt alle duisternis,
zijn gerechtigheid maakte ruimte voor mensen in nood
zijn vrede is sterker dan alle oorlog:
“Heden is u geboren de Zaligmaker, Christus, de Heer
in de stad van David!”

In Bethlehem wordt dit jaar op een bijzondere wijze Kerstmis gevierd. Onze geloofsgenoten aldaar hebben de voederbak met Maria’s kind in een stapel stenen van een verwoest huis geplaatst en alle festiviteiten zijn er afgelast. Wij vieren Kerstmis in een wereld die door het geweld van onrecht en oorlog wordt gebroken, verder weg en dichtbij. Onze instemming met het lied van de engelen is ons protest tegen deze verwoesting van menselijke waardigheid. Als wij neerknielen voor het kind tonen we onze hoop op Gods heerlijkheid, een wereld waarin gerechtigheid tot vrede leidt, niemand hoeft te vluchten en elke mens deel van leven heeft.

Met deze verkondiging van vreugde
wensen wij u en onze hele wereld
een zalig Kerstfeest
en vrede in het nieuwe jaar anno Domini 2024

Barend Theodoor, aartsbisschop van Utrecht
Dirk Jan, bisschop van Haarlem