Wat kan een eeuw aan synodes ons vandaag leren?

In 1920 zag de eerste oud-katholieke synode het licht. Welke inzichten en inspiratie bieden de ervaringen van afgelopen 100 jaar ons nu? Op 26 januari gaan drie experts met elkaar in gesprek, aan de hand van de recent verschenen publicatie ‘Een kleine kerk een eeuw onderweg: uit de geschiedenis van de oud-katholieke synode’. Iedere belangstellende is van harte uitgenodigd voor dit evenement.

In de nieuwe publicatie van het Oud-Katholiek Seminarie werpt Bert Maan licht op de synodes van de jaren 1985-2020 en borduurt daarmee voort op het werk van Govaert Kok, die eerder onderzoek deed naar de jaren ervoor. Tijdens een bijeenkomst op 26 januari gaan drie experts met de auteur en belangstellenden in gesprek over de publicatie. Iedere expert brengt hierbij perspectieven mee uit de eigen traditie, de rooms-katholieke, de protestantse en de oud-katholieke.

De experts van deze avond zijn:

  • Ds. Karin van den Broeke, predikant in algemene dienst van de Protestantse Kerk in Nederland en lid van het executive committee van de Wereldraad van Kerken
  • Dr. Anton ten Klooster, priester van het aartsbisdom Utrecht en universitair docent moraaltheologie aan de Tilburg School of Catholic Theology
  • Mr. Petra de Bruin, senior rechter A, Rechtbank Rotterdam en voorzitter van het presidium van de synode van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland

De bijeenkomst vindt plaats in het oud-katholieke kerkgebouw aan ’t Zand 13 in Amersfoort en begint om 19:30 uur. De avond wordt geleid door prof. dr. Peter-Ben Smit, bijzonder hoogleraar van het Oud-Katholiek Seminarie aan de Universiteit Utrecht.

Aanmelden kan tot 23 januari door een email te sturen naar p.b.a.smit@uu.nl (deelname is kostenloos). Het boek is te verkrijgen via de webshop voor EUR €24,50 plus verzendkosten.