Michael van den Bergh tot diaken gewijd

Op zondag 10 maart heeft bisschop Dick Schoon Michael van den Bergh (35) tot diaken gewijd. De wijding vond plaats in de parochiekerk van Amsterdam, waar Michael sinds kort werkt als assisterend pastor.

In een kerk vol parochianen, vrienden, familie, oud-studiegenoten en collega’s werd Michael door bisschop Dick Schoon tot diaken gewijd.

Inspirerend en enthousiasmerend

Nadat de Amsterdamse pastoor, Martina Liebler, hem aan de bisschop voorgesteld had, werd Michael door twee mensen aanbevolen. Emeritus pastoor Hans de Rie vertelde hoe hij Michael als parochiaan had meegemaakt in de parochie Rotterdam. Hans werkte daar in 2012-2022 als citypastor, Michael vervulde in die jaren meerdere functies: misdienaar, lector, koster, beheerder en bestuurslid van de Stichting Vrienden Paradijkerk. Hans prees Michael om diens verantwoordelijkheidsgevoel, precisie en creativiteit, en zijn gave om jongeren te inspireren en enthousiast te maken voor geloof en kerk.

Een ‘zelfstarter’

Zijn hart voor jongeren toonde Michael ook in zijn werk als jongerenpastor van het aartsbisdom (2015-2020). Over zijn werk in die rol en over zijn huidige werk als persoonlijk assistent van de aartsbisschop sprak Miranda Roobol een tweede aanbeveling uit. Als algemeen secretaris van de kerk heeft ze Michael in beide functies meegemaakt. Zij noemde hem een “zelfstarter”, die nauwkeurig en efficiënt werkt, die zegt wat hij doet en doet wat hij zegt.

Het evangelie zingen

Nadat de wijdingsritus afgerond was, volgde de evangelielezing. Het verkondigen van het evangelie is een van de taken van de diaken en zo kon Michael doen waartoe hij zojuist gewijd was. Hij zette de toon door te doen wat maar heel af en toe gebeurt: hij zong het evangelie. Daarmee toonde hij niet alleen zijn zangtalent, maar klonk ook zijn liefde voor de klassieke katholieke liturgie door.

Roze zondag

De wijding vond plaats op zondag Laetare, de vierde zondag van de Veertigdagentijd. Deze licht-vrolijke ‘roze’ zondag is een mooie gelegenheid om iemand diaken te wijden. In de Goede Week kan Michael zijn collega Martina assisteren in de diverse vieringen. Zeker in de Paasnacht is een belangrijke rol weggelegd voor de diaken, onder meer het zingen van het Exsultet, de lof op de paaskaars. En op Paasmorgen zal de bisschop van Haarlem voorgaan in de kathedraal, geassisteerd door zijn diaken.

Het pastorale werk kan beginnen

In januari rondde Michael de masteropleiding theologie aan de Tilburg School of Catholic Theology en de kerkelijke opleiding aan het Oud-Katholiek Seminarie af. Sinds februari werkt hij in de parochie Amsterdam om te assisteren in het pastoraat en nu is hij diaken gewijd. Met zijn man Martijn, hun twee poezen en sinds kort ook een teckel verhuist hij begin april van Rotterdam naar de Amsterdamse pastorie. Dan kan zijn diaconale en pastorale werk voor de parochie en voor de bewoners van Amsterdam-Zuid echt beginnen.

Tekst: Marco Derks

Foto’s: Maartje Groeneweg en Marina van der Waag