Oecumenische herdenkingswake voor de martelaren van onze tijd

Op woensdag 20 maart komen christenen van verschillende kerken samen in Apeldoorn om de martelaren van deze tijd te herdenken. Dat gebeurt in de Onze Lieve Vrouwekerk. De viering wordt geleid door de rooms-katholieke hulpbisschop Herman Woorts. Hij zal samen met voorgangers van verschillende kerken voorgaan in het gebed. Aartsbisschop Bernd Wallet zal namens de Oud-Katholieke Kerk van Nederland deelnemen. 

Veel bezoekers ervaren de oecumenische viering als een indrukwekkende gebeurtenis, waarin de namen worden voorgelezen van christenen die recent hun leven hebben gegeven voor hun geloof. Het is een gebed uit solidariteit met alle christenen die leven in de verdrukking en vervolgd worden omwille van het geloof. 

Er wordt gebeden en gezongen voor alle overleden broeders en zusters in het Heilig Land, Oekraïne, Syrië en andere landen en voor hun familie en vrienden die nog wonen in een door de verschrikkelijke oorlogen verscheurd landen. Tijdens de viering worden ook de namen genoemd van de christenen in alle werelddelen en van alle tradities die de afgelopen jaren zijn omgekomen als geloofsgetuigen. Er worden kaarsen voor hen aangestoken, onder het zingen om ontferming in de oude Griekse woorden van het Kyrie Eleison. 

Datum: woensdag 20 maart
Tijd:​ 19.00 uur 
Plaats: ​Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18 te Apeldoorn
Meer informatie:www.santegidio.nl