Presentatie nieuw magazine ‘Kom & Zie’ tijdens chrismamissen

Om nieuwkomers en belangstellenden kennis te laten maken met de Oud-Katholieke Kerk ligt binnenkort het nieuwe magazine ‘Kom & Zie’ in alle parochies. Het laagdrempelige tijdschrift bevat interviews, reportages en achtergrondartikelen waarin de veelkleurigheid van de kerk naar voren komt. Bezoekers van de chrismamissen in de kathedralen van Haarlem (25 maart, 19.30 uur) en Utrecht (27 maart, 19.30 uur) hebben de primeur. Ook deze website krijgt de komende tijd een ‘make-over’.

Bruggenbouwer

“Jongeren zijn zo aan het worstelen met hun identiteit, met wie ze zijn en of ze door anderen wel gezien worden. Dan is mijn antwoord: ‘Ik zou niet zonder jou kunnen, ik heb je lief zoals je bent.’ Daarvoor hoef ik God niet eens expliciet te noemen”, zegt Thelma Schoon in een interview met ‘Kom & Zie’. Thelma is diaken en jongerenpastor in de kerk en vorig jaar uitgeroepen tot jonge Theoloog des Vaderlands. Zij kreeg het geloof thuis met de paplepel ingegoten, omdat haar beide ouders werkzaam zijn als pastor. Toch groeide ze ook op in een seculiere cultuur en veel van haar vrienden hebben weinig of geen religieuze binding. Dat ziet Thelma niet als een onmogelijke spagaat maar juist als een kans om een bruggenbouwer te zijn.

Hart van de wereld

De bisschoppen Dirk Jan Schoon (Haarlem) en Bernd Wallet (Utrecht) schrijven: “We ervaren dat onze medemensen mens zijn zoals wijzelf, evenzeer geliefd door God. Bij alle verscheidenheid tussen mensen schept dat een ongelofelijke ruimte. Een ruimte van genade, waarin we niet oordelen, maar luisteren. Een ruimte waar vrede en verzoening kunnen wonen. Waar mensen elkaar eren als beelddragers van God.” De Oud-Katholieke Kerk wil in ‘het hart van de wereld’ staan, aldus de bisschoppen. “Net zoals God de bron en oorsprong is van al het leven, zo is Gods koninkrijk het doel waarnaar wij op weg zijn. We leven Gods nieuwe wereld tegemoet, de tijd en ruimte waarin Gods goedheid centraal staat tot in alle haarvaten van ons bestaan.”

“We hebben steeds meer een afstandelijke relatie met eten gekregen”, zegt priester Marco Derks, pastoor in Gouda, in een tweegesprek met boerenleider Bart Kemp. Derks vindt dat we veel meer oog moeten hebben voor duurzaamheid en dierenwelzijn, ook in de manier waarop we consumeren. Mede vanwege de misstanden in de bio-industrie en massaslachterijen is hij zelf enkele jaren geleden veganist geworden. Bart Kemp, die binnenkort terugtreedt als voorzitter van boerenbelangenbehartiger Agractie, ziet dat de samenleving steeds hogere eisen stelt aan agrarische bedrijven maar vraagt daarbij wel dat er ook een realistische beloning tegenover staat. “We hebben nog nooit zo weinig aan ons voedsel uitgegeven”, aldus Kemp.

Spijswetten

In het gesprek aan tafel in de boerderij van Bart Kemp gaat het ook over het geloof. Kemp is zelf lid van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, vaak genoemd als een van de meer behoudende protestantse kerken in ons land. Hij is kritisch over het ongeremde consumentisme maar ziet toch vooral veel “geestelijke duisternis”. “We moeten weer leren leven vanuit het besef dat wij afhankelijk zijn van een God die alles bestiert.” Ook Marco Derks ziet een duidelijke relatie tussen geloof en de keuzes die mensen maken voor wat er op de eettafel komt. “Spijswetten en regels rond bijvoorbeeld ritueel slachten, maken mensen bewust dat het eten ons gegeven wordt en we daar zorgvuldig mee om moeten gaan.”

Gemoedelijk, gezellig én gelovig

Lezers van ‘Kom & Zie’ kunnen ook kennismaken met betrokken leden van de kerk, hoe zij in de Oud-Katholieke Kerk geland zijn en hoe het geloof hen voedt. De getuigenissen van jonge en minder jonge oudkatholieken laten vooral de grote diversiteit van de geloofsgemeenschap zien. “Onze gemeenschap is gemoedelijk, gezellig én gelovig. Iedereen kan zijn wie hij of zij is, inclusief alle verschillen; de cancelcultuur is bij ons nog niet doorgedrongen”, zegt de 39-jarige Rick de Ronde uit IJmuiden.

Daarnaast bevat het magazine onder andere een beknopte geschiedenis van de kerk, een liturgische handreiking met verschillende gebedshoudingen en een interview met hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder over de relatie tussen ons brein en rituelen.

‘Kom & Zie’ is vanaf Pasen gratis verkrijgbaar in alle parochies van de Oud-Katholieke Kerk. U vindt op deze website binnenkort ook een digitale versie.