Lezing 12 juni – Dr. Jeremy Morris over heden, verleden en toekomst van de kerk

Op 12 juni 2024 is dr. Jeremy Morris hoofdspreker tijden de jaarlijkse publiekslezing van het Oud-Katholiek Seminarie ‘Lex orandi, lex credendi’. Morris is een vooraanstaand geleerde op het gebied van kerkgeschiedenis en oecumene binnen de Anglicaanse Kerk van Engeland. Het Oud-Katholiek Seminarie nodigt iedere geïnteresseerde van harte uit voor de lezing.

Eerwaarde dr. Morris is onder andere auteur van A People’s Church: A History of the Church of England. In dit boek beschrijft hij hoe kerken, specifiek de Anglicaanse Kerk, anno 2024 op zoek zijn naar hun plek in de maatschappij. Een boeiend en belangrijk thema dat verder zal worden uitgediept met bijdragen van dr. Mattijs Ploeger en dr. Hanna Rijken, die als mede-referenten optreden tijdens deze lezing.

Deelname is gratis. Aanmelden kan door vóór 5 juni een mailtje te sturen naar marian.brand@okkn.nl.