Onderscheidend betrokken

Het Collegiaal Bestuur heeft in 2010 besloten op bijzondere wijze haar waardering uit te drukken voor vrijwilligers binnen de kerk, die zich op een onderscheiden wijze hebben ingezet. De waardering heeft de tastbare vorm gekregen van een icoon van de H. Willibrord, de Apostel der Nederlanden, en een oorkonde.

Toekenning

Verzoeken tot toekenning kunnen worden gericht aan het Collegiaal Bestuur (via buro@okkn.nl). Het bestuur besluit tot toekenning op basis van een voordracht van een kerkbestuur of een ander gremium binnen de kerk.

Criteria

De voorgedragen kandidaat(e) heeft geruime tijd (ca. 25 jaar), op één of meerdere terreinen, hetzij landelijk, hetzij parochieel, blijk gegeven van bovengemiddeld grote betrokkenheid en inzet en daardoor bijgedragen aan de uitstraling van de kerk.

De toekenning geschiedt bij voorkeur ter gelegenheid van een concreet jubileum van de kandidaat.