Word toch mens!

De bisschoppen verzorgden ook dit jaar weer een speciale uitgave voor de Advent. Met als titel Word toch mens! worden een tiental korte meditaties aangeboden in een klein handzaam boekje. De fraaie vormgeving was opnieuw het werk van Sync. Creatieve Producties uit Hilversum.

De boekjes werden gepresenteerd tijdens de zitting van de synode van 19 november jl. maar vallen ook nog te bestellen bij het Bisschoppelijk Bureau. Inclusief verzendkosten slechts 2 euro per stuk. Voor meerdere exemplaren en een speciaal prijsje neme men contact op met het bureau (buro@okkn.nl).

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 22 november 2011