Onderscheidend betrokken

De parochie Culemborg vierde afgelopen zondag het 175 jarig bestaan van het kerkgebouw. Na afloop van de feestelijke viering met de bisschop als celebrant, werd organist Frans Kievith in het zonnetje gezet. Al vijftig jaar verzorgt hij op zijn eigen geinspireerde wijze de muzikale begeleiding en omlijsting van de liturgie. Mede vanwege zijn betrokkenheid en inzet voor de parochie op meerdere fronten, had het Collegiaal Bestuur hem de Willibrord ikoon toegekend. (foto boven)

Mevrouw Elly Bruining-Klören, die onlangs haar zestigjarig jubileum als kerkmusicus vierde in Hilversum, ontving een week eerder eveneens de Willibrord Ikoon met oorkonde. (foto onder)

Een hartelijke gelukwens aan beiden is zeer op zijn plaats.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 22 november 2011