Geslaagd grensoverschrijdend project

Aldus een van de conclusies bij de nabespreking van de oecumenische actie Intercity bestemming Pasen. Op uitnodiging van ds.Ineke Bakker, de secretaris van de Raad van Kerken in Nederland, was de projectgroep naar Amersfoort gekomen om de actie te evalueren.
De samenwerking tussen de deelnemende kerken en organisaties was uniek maar de timing had nog beter gekund.
De actie heeft veel belangstelling gekregen maar een hype is het niet geworden.
Door de vaak lange lijnen in de kerkelijke organisaties kwam men in parochies en gemeenten soms pas laat in actie. Niettemin namen uiteindelijk een kleine 400 parochies en gemeenten in het hele land op enigerlei wijze deel aan het Intercityproject.
De volledigheid van het ondersteunend materiaal werd alom geprezen en ook de speciale website gooide hoge ogen.Wat meer steun bij het ontwikkelen van actie ter plaatse werd wel gemist, hoewel de website een groot aantal voorbeelden van brieven, persberichtjes e.d. aanbood, maar dat werd minder benut.
Van de lokaal genomen initiatieven, wat liep van het huren van een kraam tot een volledig project met jongeren, kan bij een herhaling geprofiteerd worden.
Tot hoeveel extra kerkgangers in de Goede Week de intercity nu geleid heeft, valt wat moeilijk te meten, de berichten van het grondvlak spreken wel van een goed tot zeer goed kerkbezoek gedurende de hele week.

Er is nu een naamsbekendheid bij velen en het ligt voor de hand de actie volgend jaar te vervolgen. Een besluit daartoe zal vallen in de Raad van Kerken volgende maand. Het Nederlands Bijbel Genootschap heeft ook grote belangstelling om bij een vervolg betrokken te worden. Dit jaar maakte het met een gift mogelijk om de banieren te laten maken die aan de buitenzijde van de kerkgebouwen werden opgehangen.

De uitvoerende instanties, de Katholieke Bijbelstichting, het Landelijke Dienstencentrum van de PKN en het Bisschoppelijk Bureau van de Oud-Katholieke Kerk hebben veel materiaal weggezet (tienduizenden folders, treinkaartjes e.d.) en de verkoop van de boekjes heeft net voldoende opgeleverd om uit de kosten te komen.

Voor informatie over Intercity

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 30 mei 2006