Aartsbisschop Joris naar General Convention Ecusa

De Episcopal Church in the United States of America (ECUSA) de Amerikaanse tak van de Anglicaanse wereldkerk houdt dezer dagen in New York haar driejaarlijkse algemene synode.
Tijdens de algemene synode wordt een opvolger gekozen voor bisschop Frank T.Griswold als Presiding Bishop van de Ecusa. Dit ambt wordt bekleed voor een periode van negen jaar.

Aartsbisschop Joris is door de scheidende bisschop uitgenodigd om de algemene synode mee te maken en vertrekt daarvoor zondag naar Amerika. Op maandag zal hij daar o.a. voorgaan in een eucharistieviering, een dienst die in het teken zal staan van de 75 jarige kerkelijke overeenkomst tussen Anglicanen en Oud-Katholieken.

De relatie tussen de Unie van Utrecht en de Ecusa is de laatste jaren sterker geworden. Zo werken de kerken samen in twee projecten: de verkenning van de zich old-catholic noemende groepen en kerkjes in de VS en Canada en de onlangs opgezette studiegroep voor globalisering en katholieke identiteit. Aan deze studiegroep participeert ook de Onafhankelijke Filippijnse Kerk.
De Ecusa is ook met een permanente waarnemer vertegenwoordigd bij de Internationale Oud-Katholieke Bisschoppen Conferentie (IBC). Op het Europese continent is de Ecusa eveneens present met een achttal parochies die vallen onder bisschop Pierre Wahlon te Parijs. Hiermee wordt door de IBC ook samengewerkt.

De Ecusa komt meestal in het nieuws wanneer er weer gesproken wordt over een dreigende scheuring in de Anglicaanse wereldkerk vanwege de standpunten die worden ingenomen over homoseksualiteit en het wel dan niet toelaten van homoseksuele mannen en vrouwen tot het ambt. Maar de kerk heeft ook een sociaal sterk gezicht en vormt een levendige gemeenschap. In de vieringen van de Ecusa zal een oud-katholiek zich snel thuis voelen.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 16 juni 2006