Pilote neemt hoge vlucht

Bisschop Katharine Jefferts Schori is zondag gekozen als de nieuwe geestelijk leider van de Anglicaanse Kerk in de Verenigde Staten, de ECUSA. Het is voor het eerst dat een vrouw aan het hoofd van een tak van de wereldwijd ruim 75 miljoen leden tellende geloofsgemeenschap komt te staan.

De 52-jarige Jefferts Schori werd uit zeven kandidaten gekozen door collega-bisschoppen tijdens een driejaarlijkse conventie in de stad Columbus. Haar overwinning in de vijfde stemming was met 95 tegen 93 stemmen nipt.
De bevestiging van de verkiezing was wel heel royaal: van de leken stemden 94 van 109 afgevaardigden met de verkiezing in en ook de geestelijken lieten met 98 van de 111 stemmen weten vertrouwen te stellen in bisschop Katharine.

Later dit jaar wordt de nieuwe Presiding Bishop officieel geïnstalleerd in de Nationale Kathedraal in New York.

De verkiezing van Jefferts Schori komt dertig jaar nadat de Anglicaanse Kerk in de VS besloot vrouwen toe te staan tot het priesterambt. De Amerikaanse en Canadese tak van de Anglicaanse Kerk staan bekend als liberaal. Tot ongenoegen van andere lidkerken heeft de Amerikaanse tak enkele jaren geleden de praktiserende homoseksueel Gene Robinson tot bisschop benoemd en staat de Canadese zusterkerk de zegening van homorelaties toe.

Bisschop Katherina studeerde aanvankelijk biologie en oceanografie en haalde ook haar vliegbrevet. In 1994 werd zij tot priester gewijd en in 2001 gekozen tot bisschop van het diocees Nevada. Negen jaar lang zal zij nu leiding moeten geven aan een kerk van circa 2,4 miljoen leden.
Aartsbisschop Joris was net op tijd bij de Generale Synode om zijn nieuwe collega geluk te kunnen wensen met haar verkiezing.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 19 juni 2006