Een leven in de muziek

De internationaal vermaarde organist Piet van der Steen viert in het weekend van 10 en 11 juni zijn veertigjarig jubileum als organist van de Kathedrale Kerk van Ste Gertrudis aan het Willemsplantsoen te Utrecht.

De feestelijkheden worden geopend met een concert op zaterdag 10 juni om 16.30.
Aan dit concert verleent Peter van Dinther op trompet zijn medewerking.
Op zondag 11 juni zal de eucharistieviering extra feestelijk verlopen. De viering begint om 10.00 uur.
Op beide dagen is er gelegenheid de jubilaris geluk te wensen.

Met dit jubileum gaat voor Piet van der Steen een langdurige wens in vervulling: de productie van een dubbel-cd geheel opgenomen op de beide orgels van de Ste. Gertrudis. Op de ene cd zijn werken te vinden van J.S.Bach, C.Ph.E.Bach, R.Schumann en M.Reger en de andere cd is gewijd aan Franse en Nederlandse componisten zoals Widor, Messiaen en Van der Horst. De dubbel-cd is op beide dagen verkrijgbaar.

Piet van der Steen, geboren 1943, studeerde aan het Utrechts Conservatorium en later in Parijs bij Marie-Claire Alain en Gaston Litainze. Hij heeft zich zeer ingezet om de Franse en Nederlandse orgelliteratuur uit de negentiende en twintigste eeuw onder de aandacht te brengen. Naast de vele concerten in binnen- en buitenland bouwde hij een groot repertoire op van cd-opnamen. Hij name ondermeer het volledige werk van Maurice Duruflé, Olivier Messiaen e.a. op.
Een tweede liefde is de door hem opgerichte Schola Cantorum met het oogmerk het gerestaureerde gregoriaans (Nederlandstalig), zoals dat in het oud-katholieke kerk- en gezangboek is opgenomen, op de juiste toon tot klinken te brengen. 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 9 juni 2006