Breed Beraad loopt ten einde

Het Breed beraad, dat een jaar geleden werd gestart met een strategische conferentie, loopt ten einde. Op zaterdag 10 juni a.s. wordt in Hilversum de extra synode gehouden waar de uitkomsten van het beraad in de parochies uitmonden in voorstellen aan het Collegiaal Bestuur.

Na de conferentie eind mei vorig jaar, volgden twee extra bijeenkomsten voor synodalen en voor geestelijken in september. De neerslag daarvan kwam terecht in het zogenaamde Werkboekje, dat in de vastenperiode in de parochies is besproken. In veel parochies is hard gewerkt met het Werkboekje. De noodzaak om wat wissels om te zetten om tot de gewenste groei in de diepte en breedte te komen wordt ook wel gezien.

De stuurgroep van het breed beraad met als grote motor de voorzitter van de synode heeft de reacties van de parochies in een agenda voor de extra synode gegoten en bij alle onderwerpen een voorstel gevoegd. De voorstellen variëren van een projectplan ter ontwikkeling van een nieuwe cultuur van geloofscommunicatie tot het maken van een integraal personeelsbeleidsplan. Maar het Collegiaal Bestuur wordt ook gevraagd te motiveren op hoeveel locaties de Oud-Katholieke Kerk van Nederland present dient te zijn, de diversiteit aan communicatie nu eens goed onder de loep te nemen en zelfs te kijken naar het laten maken van een presentatie van de kerk op DvD.
Dat men ook oog heeft voor de materiele zaken blijkt uit voorstellen om tot een efficiëntere bedrijfsvoering te komen voor zowel parochies als landelijke kerk en de financiële betrokkenheid van de leden te verbeteren.

Morgen is de beurt dus opnieuw aan de synode om de voorstellen te bespreken, keuzen te maken en richting te geven aan het Collegiaal Bestuur. Het bestuur mag daarna aan de slag om een en ander te verwerken in concrete beleidvoorstellen voor de komende jaren en komt daarmee in het najaar terug bij de synode.

De synode komt bijeen te Hilversum in het kerkelijke centrum ‘De Akker’ aan het Melkpad. De zitting is openbaar en begint om klokslag 10.00 uur.

Zie hier voor de achtergronden.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 9 juni 2006