Wat gebeurde er in Porto Alegre?

In februari waren duizenden christenen uit de hele wereld bijeen in Porto Alegre (Brazilië) voor de 9e Assemblee van de Wereldraad van Kerken. Voor de deelnemers een inspirerend evenement waar men contacten kan leggen en ervaringen kan opdoen met de bonte wereld van geloven, maar wat is het uiteindelijk resultaat wanneer de Assemblee weer voorbij is. Een stapel documenten en mooie herinneringen of werkt er iets door?

Over die vraag gaat het vandaag op de studiedag, die het Centrum IIMO (Centrum voor Interculturele Theologie, Interreligieuze Dialoog, Missiologie en Oecumenica) in Utrecht belegd heeft. Wat gebeurde er in Porto Alegre en hoe nu verder?

Met een chique woord de implementatie van de Assemblee in de kerken. Dat is ook de titel van de inleiding, die bisschop Joris Vercammen vandaag houdt bij de studiedag. Bisschop Vercammen was gedelegeerde namens de Oud-Katholieke Kerk van Nederland bij de Assemblee en werd ook gekozen in het dagelijks bestuur van de Wereldraad, het Centraal Comité.

Bisschop Joris ziet als opdrachten uit de Assemblee:
• de Wereldraad moet zich waarmaken als instrument voor eenheid en een leidende rol nemen bij de vernieuwing van de oecumenische beweging;
• de eenheid onder de christenen toegedaan zijn, gaat niet vanzelf en veronderstelt een diepgaande oecumenische vorming en houdt een spirituele en missionaire opdracht in;
• het serieus werk maken van de interreligieuze dialoog;
• het op profetische wijze spreken tegen onrecht en onderdrukking en solidair zijn met de armen.
Deze opdrachten zijn op zich niet nieuw en staan ook al in meer of mindere mate beschreven in de Charta Oecumenica.

Voor de lokale parochies en gemeenten ziet de bisschop het gevaar dat ze geïsoleerd raken in een samenleving, die lijkt te verbrokkelen en waar het sociaal weefsel uiteenvalt. Die isolatie leidt tot een sterk slinkende motivatie voor allerlei oecumenische activiteiten. En juist het samenwerken van alle christenen leidt tot een nieuw missionair elan.

Aan de studiedag van het IIMO worden ook bijdragen geleverd door:
• drs.Huub Vogelaar (IIMO)  introductie op de Assemblee
• prof.dr.Anton Houtepen (em.hoogleraar interculturele theologie en oud-directeur centrum IIMO) Ecclesiologie en Eenheid
• prof.dr.Leo Koffeman (hoogleraar oecumenica en kerkrecht, Kampen)
• drs.Ineke Bakker (secretaris Raad van Kerken Nederland) Interreligieuze dialoog
• dr.Freek Bakker (docent interculturele theologie IIMO)
• prof.dr.Marius van Leeuwen (Remonstrants kerkelijk hoogleraar, Leiden)

Zie hier voor het logboek van bisschop Vercammen tijdens de Assemblee.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 7 juni 2006.