Zalig Pinksteren

Moge de Geest, waarom wij vanmorgen zo hartstochtelijk hebben gebeden en gezongen, ons en onze kerk doen openbloeien.
Moge die Geest bij ons zijn wanneer we zaterdag a.s. bijeen komen om samen de koers uit te zetten naar de toekomst, een toekomst die toch alleen als "mission-statement" kan meekrijgen het beetje voor beetje zichtbaar maken van Gods Koninkrijk hier en nu.
Een Zalig Pinksteren voor u allen.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 4 juni 2006