Centraal Comité heeft zware agenda

Het uitvoerende orgaan van de Wereldraad van Kerken, het Centraal Comité dat tijdens de laatste Assemblee in Brazilie in februari werd gekozen, komt voor de eerste maal in vergadering bijeen van 30 augustus tot 6 september te Genève.

Secretaris generaal dr.Samuel Kobia heeft de Midden-Oosten crisis op de agenda gezet, die al stevig is gevuld met onderwerpen als de HIV epidemie en het falen van de conferentie van de Wereld Handels Organisatie om tot echte maatregelen te komen. En dat naast de reguliere taken om de besluiten van de Assemblee om te zetten in concrete uitvoering in de komende zeven jaar. Het beleidsplan van de Wereldraad dus, vertaald in concrete actie.

Het is ook veertig jaar geleden dat er voor de eerste maal een conferentie werd georganiseerd over kerk en samenleving (Church and Society). In 1966 concentreerde de conferentie zich op de sociale en technische ontwikkelingen van die tijd en stimuleerde het gesprek over ontwapening, racisme en een Nieuwe Economische Orde.

Een heel ander probleem is de verminderde inkomsten van de Wereldraad zelf, de WCC is al afgeslankt maar toch blijft de dreiging van de verdere daling van de bijdragen van de aangesloten kerken. Ook met de geldzaken zal het Centraal Comité zich dus bezig moeten houden.

Het Comité, bestaande uit 150 leden waaronder 63 vrouwen, werkt meestal in kleinere werkgroepen. Om elkaar wat beter te leren kennen en meer begrip te krijgen van wat het betekent om christen te zijn in de bijzondere context van cultuur en sociale omstandigheden elders in de wereld, is er op de agenda ook ruimte voor ontmoeting en uitwisseling.

Aartsbisschop Joris staat een druk weekje te wachten.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 29 augustus 2006