Internationale dag van gebed voor vrede

De Wereldraad van Kerken heeft 21 september uitgeroepen tot Internationale Dag van Gebed voor Vrede. De Wereldraad sluit daarmee aan bij de Verenigde Naties. Die besloten in 2001 om elk jaar op 21 september een Dag van Vrede en Geweldloosheid te houden.

De Raad van Kerken in Nederland heeft de oproep tot gebed van de Wereldraad van Kerken overgenomen en nodigt lokale raden van kerken, gemeenten en parochies alsook individuele christenen uit op 21 september het volgende gebed te bidden:

GEBED VOOR VREDE

Goede God,
U bent onze toevlucht van generatie op generatie.
U wilt dat vrede oplicht voor alle mensen overal op aarde.

Leid met uw Geest onze menselijke inspanningen
om vrede en gerechtigheid te brengen aan de naties op aarde,
en geef wijsheid aan onze overheid en politici
en aan allen die werken aan vrede en gerechtigheid.

Inspireer allen die samen naar wegen zoeken om vrede te brengen
en vernieuw door uw Woord de harten van alle mensen,
opdat wij zullen streven naar:

vrede – en niet naar oorlog,
ons gemeenschappelijk goed – en niet naar individueel gewin,
uw gerechtigheid – en niet naar eigen glorie.

U hebt ons uw vrede gegeven.
Laat ons die vrede delen met de mensen om ons heen,
opdat liefde en harmonie altijd in ons leven aanwezig zijn;
opdat de hele wereld geluk moge kennen
en alle mensen waardig als broeders en zusters mogen leven
en zich verheugen in uw aanwezigheid.

Eén in verscheidenheid, roepen wij uw oneindige genade aan
en vragen u ons gebed te verhoren
en ons te maken tot instrumenten van uw vrede.

Amen.

Bron: Raad van Kerken in Nederland
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 19 september 2006