Lectoraat in volle vaart

In volle vaart is het lectoraat begonnen aan het nieuwe seizoen. De weg naar de toekomst ligt open. Op 9 september ging de lectorencursus van start met 18 deelnemers uit alle delen van het land. Pastoor Feenstra verzorgde een lesdag over exegese. De cursus zal twee jaar duren en in totaal 18 zaterdagen in beslag nemen.

Ook voor de oude lichtingen lectoren staat het een en ander op het programma. Als eerste de ontmoetingsdag op 7 oktober. Deze dag zal onder leiding staan van Pater Joost Jansen van de abdij van Berne te Heeswijk. Onder de titel “Vieren om het woord, met hart en ziel”  zal hij de lectoren in aanraking brengen met nieuwe ervaringen in de omgang met het woord in verband met de ruimte waarin het weerklinkt. “Voorgaan is een kunst,” zegt pater Jansen en in deze kunst wil hij ons verder bekwamen. En natuurlijk staat deze dag ook in het teken van de ontmoeting, met de lectoren van de eigen opleiding en van vroegere en latere lichtingen. De ontmoeting ook – zij het kort – met de lectoren in opleiding, die op dezelfde dag in het Seminarie aanwezig zijn voor hun tweede cursusdag. Weliswaar trekken de groepen gescheiden op, maar de lunchpauze wordt gezamenlijk doorgebracht.

Voor het volgend voorjaar zijn vier studieavonden georganiseerd. Pastoor Jan van der Steen zal dan het een en ander vertellen over het joodse paasfeest. Op deze avonden, die in de eerste plaats voor lectoren bedoel zijn, zijn ook andere geïnteresseerden van harte welkom. Noteert u dus de datum alvast: op 14 februari en 14 maart in Haarlem, op 13 februari en 15 maart in Amersfoort.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 18 september 2006