Opening studiejaar Seminarie

Op zaterdag 30 september a.s. organiseert het Curatorium van de Stichting Oud-Katholiek Seminarie weer de traditionele Seminariedag. Eenmaal per jaar komt men weer terug op de oude lokatie: het gebouw van het voormalige Seminarie aan de Kon.Wilhelminalaan 5 te Amersfoort.
Het openingscollege wordt ditmaal verzorgd door drs.W.B.van der Velde, docent kerkgeschiedenis. De titel van het college is: Van studenten en professoren, 250 jaar seminarie van de Cleresie in de 750-jarige stad Amersfoort.
De bijeenkomst is openbaar en begint om 14.30 uur.
Het openingscollege wordt omlijst met een jaaroverzicht van de voorzitter van het Curatorium, een bijdrage van een der studenten en een muzikaal intermezzo.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 27 september 2006