Visitatie

Een bisschop is statutair verplicht eens in de vijf jaar een visitatiebezoek te brengen aan de parochies van zijn bisdom. Aartsbisschop Joris is dit jaar begonnen aan een inhaalslag en bezocht eerder al de parochies Gouda, Oudewater en Schoonhoven. Vandaag staat een bezoek aan de parochie te Utrecht op de rol en later dit jaar volgen Eindhoven en Groningen.
Een visitatie, in de wandeling werkbezoek genoemd, bestaat uit diverse onderdelen, zoals gesprekken van de bisschop met de pastoor(s), met het kerkbestuur en met de gemeente. Daarnaast wordt een boekencontrole gehouden door de Financiële Raad en komen onderwerpen als gebouwen, archieven, ledenadministratie, cultuurbehoud e.d. aan de orde.
Een werkbezoek geeft een indruk van hoe de parochie er bij staat, wat de sterke punten zijn en de minpuntjes en is in toenemend opzicht een instrument voor het beleid geworden.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 28 september 2006