12x Onze Vader op muziek

Op zaterdag 4 november a.s. worden in de Utrechtse Jacobikerk maar liefst twaalf nieuwe composities ten doop gehouden bij de tekst van het Onze Vader uit de Nieuwe Bijbelvertaling.
Twaalf muzikale interpretaties, van klassiek protestants tot monastiek tot swingend, bestemd voor koorzang en samenzang, meerstemmig of eenstemmig.
Onder de titel Zingen uit de Bijbel is de bijeenkomst georganiseerd door de Raad van Kerken in samenwerking met de Katholieke Bijbelstichting (KBS) en het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) in het kader van de Bijbel10daagse.
Koorzangers, pastores, kerkmusici zjn allen van harte welkom in de Jacobikerk te Utrecht van 10.00-16.00 uur.
Meer informatie en opgave (tot 1 november) via de site www.bijbel10daagse.nl

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 31 oktober 2006