Organistenvereniging 25 jaar

De Oud-Katholieke Organistenvereniging viert op zaterdag 4 november a.s. in Hilversum haar vijfentwintig jarig bestaan met een interessant programma rond de kerkmuziek.

Christiaan Winter, Cantor-organist van de Oude kerk te Amsterdam, verzorgt ’s morgens het programma-onderdeel Schatten ongeweten, waarin hij als geinteresseerde buitenstaander de oud-katholieke liturgie en de kerkmuziekpraktijk tegen het licht houdt. In de middag verzorgt hij het onderdeel Genres, stijlen en vormen, daarbij geassisteerd dor Bart Klijnsmit, een van de organisten van de Hilversumse parochie.

Er wordt een klein concert op de beide orgels in de oud-katholieke kerk gegeven door de twee Hilversumse organisten Elly Bruining-Klören en Bart Klijnsmit. En vanzelfsprekend krijgen de aanwezige organisten ruim baan om zelf de toetsen van het Bätz-Witte orgel uit 1873 te beroeren.

De dag wordt besloten met de Vespers van Willibrord waarbij de beproefde muziek van de dag opnieuw zal klinken. En dan volgt nog een gezellig samenzijn.
 
Belangstellenden zijn van harte welkom in de Oud-Katholieke Kerk van Sint Vitus aan het Melkpad te Hilversum vanaf 10.30 uur.
Opgave graag per email.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 30 oktober 2006