Voorwerk Synodalen

De leden van de synode gaan weer aan de slag met de voorbereiding voor de zitting van 21 november a.s. te Hilversum.
Tijdens de drie zogenoemde clusterbijeenkomsten
– in Alkmaar op de 16e,
– in Amersfoort op de 18e
– en in Leiden op de 19e oktober
wordt informeel van gedachten gewisseld over de inhoud van de agenda voor de zitting.
Aan de orde komt verder de evaluatie van het Breed Beraad proces van het afgelopen jaar en wordt gesproken over de manier waarop de komende beleidsnotities 
van het Collegiaal Bestuur behandeld gaan worden. 
Het bestuur presenteert in de agenda van de synode een Raamnota voor het beleid van de komende jaren, maar op een aantal punten is nog een nadere beleidsnotitie toegezegd. 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 16 oktober 2006