Verdieping

Een kerkelijke overeenkomst sluiten is mooi, maar wanneer je er als betrokken kerken geen handen of voeten aan geeft, kan je het net zo goed laten.
Zo hebben de oud-katholieke kerken een volledige kerkelijke gemeenschap met de Anglicaanse kerken, waaraan zeker in dit jubileumjaar (Bonn-agreement 1931) veel aandacht is besteed. Maar met de Onafhankelijke Filippijnse Kerk (IFI) ligt dat inhoudelijk wat anders.
Het is vanuit die achtergrond dat er door de Internationale Oud-Katholieke Bisschoppen Conferentie (IBC) getracht wordt ook inhoudelijk theologisch meer met elkaar in gesprek te komen. 
Het is dan ook niet voor niets dat o.a.priester dr.P.B.Smit dit jaar in de zomermaanden gedoceerd heeft aan de priesteropleiding in de Filippijnen. 

Een ander initiatief is een verdere internationale theologische dialoog waarbij ook de Episcopal Church of the USA (ECUSA) betrokken is. Een aanzet hiertoe wordt deze week gegeven in de Emmaus priorij te Maarssen, waar theologen van de drie kerken bijeen zijn. Vanuit de ECUSA zijn dr.Bob Wright en prof.M.Dutton present en vanuit de IFI dr. Terry Revollido. Van oud-katholieke zijde zijn de al eerder genoemde dr.P.B.Smit uit Nederland en dr.F.Segbers uit Duitsland aanwezig.

Amersfoort, 9 november 2006