Overlappende gebieden

De Anglicaanse en Oud-Katholieke Bisschoppen van het Continent van Europa zijn deze dagen samen in Madrid om het door de Internationale Oud-Katholieke Bisschoppenconferentie (IBC) voorbereide voorstel te bespreken hoe in Europa om te gaan met de zogenaamde parallelle jurisdicties.
Een jurisdictie is een chique woord voor rechtsmacht en betreft het gebied waarvoor een bisschop verantwoordelijk is. In verschillende landen is een oud-katholieke bisschop aanwezig terwijl er daarnaast ook een Anglicaanse bisschop is. En om het nog gecompliceerder te maken: ook de Anglicaanse Kerk van Amerika, de ECUSA, heeft een eigen bisschop in Parijs. Voor de Anglicanen en Oud-Katholieken, die een volledige kerkelijke gemeenschap sinds 1931 hebben, is het een uitdaging om een oplossing te vinden voor deze dubbele jurisdicties, zeker ook wanneer de praktische samenwerking meer gestalte gaan krijgen. Het zou denkbaar zijn dat in die gebieden waar een oud-katholieke bisschop is, die ook bisschop zou worden voor de Anglicanen die er wonen en andersom. Maar aan een dergelijke simpele oplossing zitten ook de nodige haken en ogen. Het zal interessant zijn te vernemen waarmee de conferentie in Madrid uit de bus komt.

Een vergelijkbaar fenomeen is het bestaan van twee aartsbisschoppen van Utrecht (oud- en rooms-katholiek) sinds het herstel van de rooms-katholieke hierarchie in 1853 in Nederland.

De bisschoppen zijn van 7 t/m 9 november in Madrid te gast bij bisschop Caros Lopez Lozana van de Iglesia Espanola Reformada Episcopal, een zelfstandige katholieke kerk die sinds 1980 deel uitmaakt van de Anglican Communion.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 8 november 2006