Kerkelijk Spoorboekje beschikbaar

Dankzij de noeste arbeid van pastoor Rudolf Scheltinga is het Directorium 2007 nu toch beschikbaar.
Dit kerkelijk liturgisch spoorboekje geeft aan welke zondagen er in het kerkelijk jaar gevierd worden met de daarbij behorende liturgische aanwijzingen voor voorgangers. Het directorium 2007 bouwt voort op het werk dat dr.K.Ouwens namens de Commissie voor de Liturgie in eerdere jaren was begonnen.
Het directorium is alleen digitaal beschikbaar en wordt niet geleverd in gedrukte vorm.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 11 januari 2007