Week van gebed voor de eenheid

Zelfs doven laat hij horen en stommen laat hij spreken

 (Marcus 7:37). Het thema van de week van gebed voor de eenheid, die sinds jaar en dag van 18 t/m 25 januari wordt gehouden.

De preses van de Protestantse Kerk in Nederland, J.G.Heetderks, schrijft in het voorwoord 
van het liturgieboekje: 

“De oecumenebeweging zit in het slop, beweren sommigen. Ik ben er nog niet van overtuigd dat dat werkelijk zo is, maar in ieder geval geldt het zeker niet voor de contacten tussen christenen van verschillende kerken onderling en de oecumenische samenwerking van gemeenten en parochies op het lokale vlak. Wereldwijd. Plaatselijk wordt vaak samen gewerkt, samen gevierd en samen gebeden. Daar vind je vaak ook de overtuiging dat christenen en kerken in Christus ten diepste één zijn.

De Gebedsweek voor de Eenheid is voor ons allen de uitdaging dat opnieuw tot ons door te laten dringen, dat te vieren en te beleven. Het gezamenlijk gebed brengt ons bij onze gemeenschappelijke bron: de God van onze Heer Jezus Christus. Dit jaar begeleiden ons daarbij teksten en gebeden uit Zuid-Afrika. Zij zijn ontstaan in Umlazi, een township bij Durban. In de nasleep van de apartheid vormen de erfenis van het racisme, werkeloosheid en armoede enorme uitdagingen. Maar het grootste probleem van de mensen in Umlazi is momenteel de hiv/aids-pandemie. De kerken staan midden in deze problematiek. Samen willen zij de verantwoordelijk­heid nemen en proberen zij te helpen waar geen helper is. Tegelijkertijd zoeken zij toenadering tot elkaar door gezamenlijk gebed, getuigenis en andere oecumenische activiteiten.

We staan als kerken in onze samenleving voor gezamenlijke uitdagingen. Als we die ook samen aangaan, zullen we de ontdekking doen dat we samen sterker staan en dat we in Christus bij elkaar horen. Is juist dat niet de ervaring geweest van de anti-apartheidsbeweging in Zuid-Afrika: over de kerkmuren heen herkenden mensen elkaar in hun gezamenlijke roeping.

‘God zij dank hebben we de barrières van apartheid overwonnen en is de Berlijnse muur gevallen. We groeien nu geleidelijk naar elkaar toe als kerken, in de navolging van Jezus, die bad: ‘Mogen zij allen één zijn.’ “

Alle informatie is te vinden op de website van de Raad van Kerken in Nederland

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 17 januari 2007