Teun van Dam ontvangt kerkbalans award

Tijdens de persconferentie bij de start van de actie Kerkbalans 2007 in de Gertrudiskapel te Utrecht werden voor de eerste maal “awards” uitgereikt aan vrijwilligers van de deelnemende kerken. Aartsbisschop Joris Vercammen kon Teun van Dam uit de Rotterdamse parochie namens de Oud-Katholieke Kerk het beeldje overhandigen.

De voorzitter van de interkerkelijke jury, mr. J.M.Chr.Klok zei in zijn inleiding: “De genomineerden voor de Kerkbalans Award 2007 hebben in de afgelopen tijd ieder op eigen wijze al een impuls gegeven aan de nieuwe communicatiestrategie van Kerkbalans. Zij staan model voor velen die in de komende jaren een nieuwe koers zullen inslaan.
In gemeenten en parochies her en der verspreid over het land, schuilt nog veel onontdekt talent. Ongebruikt ook trouwens, laten we daarop letten!
Regelmatig komen aantrekkelijke uitgaven en brieven boven tafel waarvan we nog niet wisten. Voorbeelden ervan liggen op de documentatietafel. Zo kunnen kerkbesturen en mensen die voor geldinzameling zijn aangewezen, van elkaar leren.
In de genomineerden die zometeen de nieuw ingestelde Award zullen ontvangen, worden al die honderdduizenden vrijwilligers geë erd die zich al jarenlang inzetten om de geldwerving in eigen gemeente of parochie tot een succes te maken. Tegelijkertijd is het uitreiken van de Award een stimulans voor kerkrentmeesters om parochianen of gemeenteleden in de eigen woonplaats op een nieuwe, verfrissende manier om een bijdrage te vragen in de komende jaren. Waarom? Omdat de plaatselijke gemeente veel te bieden heeft. Omdat de kerk van blijvende waarde is!
Namens de Interkerkelijke Commissie Geldwerving wil ik u -genomineerden- en daarmee alle vrijwilligers van de deelnemende kerkgenootschappen in het hele land van harte feliciteren! Dank voor uw inzet, moed, trouw en creativiteit. Dankzij u hebben wij het volste vertrouwen in een succesvolle actie Kerkbalans 2007.”

Persconferentie Gertrudiskapel‘uitgelicht uit het juryrapport´ voorgelezen door Aartsbisschop Vercammen:

Een voordracht uit de stad Rotterdam! De heer Teun van Dam is een vrijwilliger waar de parochie op kan bouwen. Hij is in een breed spectrum actief: kerkbestuurslid, penningmeester en lector. Van Dam mag een parochie ´ met een prachtige naam´ promoten bij de kerkgangers uit een brede regio. Zijn Paradijskerk heeft veel te bieden aan de leden.
Met een grote mate van creativiteit brengt Teun van Dam de activiteiten van de Paradijskerk telkens weer ter sprake. Met verve werft hij de jaarlijkse bijdragen voor Kerkbalans en zet zich in om de financië le basis gezond te krijgen en te houden.
Van Dam, uw parochie is voor u van onschatbare, blijvende waarde en dat brengt u over op uw medeparochianen. De Interkerkelijke Commissie Geldwerving is trots op u en als teken daarvan overhandig ik u deze Award!

Fotos: Freek Visser PKN Kerkinactie.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 11 januari 2007