Kerkbalans 2007 van start

Op donderdag 11 januari 2007 start weer de jaarlijks grootste financiële inzamelingsactie van Nederland met een persconferentie in de Gertrudiskapel aan het Willemsplantsoen te Utrecht. De actieperiode loopt van 14 t/m 28 januari 2007 met als thema: 

‘Een kerk is van blijvende waarde’.

Tijdens deze persontmoeting worden de meest actuele gegevens over de financiële positie van de kerken gepresenteerd. Daarnaast wordt ruim aandacht gegeven aan de eerste resultaten van de nieuwe communicatie- en geldwervingsstrategie die door de Interkerkelijke Commissie Geldwerving is ontwikkeld.

Nieuw is de uitreiking van de Kerkbalans-awards; een stimuleringsprijs voor opmerkelijke initiatieven op het gebied van lokale kerkelijke geldwerving. Onder andere kardinaal Simonis en bisschop Vercammen reiken de awards uit. Zij zijn, samen met de andere kerkleiders van de kerken die aan de Actie Kerkbalans deelnemen, tijdens de persconferentie beschikbaar voor vragen.

De Actie Kerkbalans is opgezet om de plaatselijke geloofsgemeenschappen te ondersteunen in hun geldwervende activiteiten. Gedurende de actieperiode bezoeken tienduizenden vrijwillig(st)ers ± 2,5 miljoen adressen. De actie wordt in 2007 voor de 35ste maal gehouden.

Zie voor meer informatie de website van Kerkbalans.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 10 januari 2007