Uiteenlopende religieuze en levensbeschouwelijke tradities

Koningin Beatrix woont op dinsdag 23 januari in de Aula van het Academiegebouw in Utrecht een bijeenkomst bij van ongeveer 200 mensen uit “uiteenlopende religieuze en levensbeschouwelijke tradities.” Het is een vervolg op een vergelijkbare bijeenkomst in de Domkerk in Utrecht in het jubileumjaar van de koningin. Het thema is “In vrijheid verbonden. Ontmoeting van religies en levensbeschouwingen.”

Voor de datum van 23 januari en de locatie is gekozen omdat in de Aula op 23 januari 1579 de noordelijke gewesten de Unie van Utrecht sloten, waarin het recht op de vrijheid van godsdienst voor het eerst in ons land werd vastgelegd. Doel van de bijeenkomst blijft het tot uitdrukking brengen van de bereidheid van de aanhangers van de verschillende religies en levensbeschouwingen om in vrede in ons land samen te leven.

De Oud-Katholieke Kerk is vanmiddag vertegenwoordigd door Aartsbisschop Joris en drs.E.C.Smit, lid van het Collegiaal Bestuur namens het bisdom Haarlem.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 23 januari 2007