Synode definitief op 12 mei

Het presidium van de synode heeft bevestigd dat de extra synodezitting op zaterdag 12 mei a.s. zal plaats vinden.
Op deze zitting staan de eerste drie van de totaal zes beleidsnotities van het Collegiaal Bestuur op de agenda.
Zoals in de Raamnota Geloven in groei was aangegeven zijn dat de notities over het Personeelsbeleid, Kerkopbouw en pastorale Formatie (waar, waarom en hoeveel) en de interne Organisatie (Collegiaal Bestuur, Bisschoppelijk Bureau, Synode etc.).
In de tweede helft van het jaar volgen dan de notities over Toerusting, Communicatie en Financiën. Deze notities worden behandeld in de najaarssynode op 20 november van dit jaar.

De zitting van 12 mei a.s. zal worden gehouden in het conferentiecentrum Onze Lieve Vrouwe ter Eem te Amersfoort.
Zie verder voor Raamnota en Synode.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 22 januari 2007