Stormachtige start van nieuwe professor

Klokslag 14,5 minuut over vier trad de stoet van hoogleraren en leden van het curatorium van de Stichting Oud-Katholiek Seminarie onder orgelklanken de grote aula van het academiegebouw aan het Domplein te Utrecht binnen. Plechtig rezen de aanwezigen op van hun zitplaatsen, maar het waren er helaas niet zoveel als verwacht. De storm die over Nederland raasde had velen verhinderd naar Utrecht te komen.
Niettemin heerste op de 18e januari in de aula de serene rust van de wetenschap en Prof.dr.Angela Berlis hield haar oratie met een pleidooi voor een internationaal vergelijkende geschiedschrijving.
Ze liet aan de hand van diverse citaten zien dat de eerste kiemen voor deze aanpak o.a. al te vinden waren in het latere werk van de theoloog en historicus Ignatius Döllinger (1799-1890), een van de grote voormannen uit de geschiedenis van de oud-katholieke beweging in Duitsland.

Onder het toeziend oog van vele professoren uit het verleden aan de wand volgde een geanimeerde receptie, waar de kersverse bijzondere hoogleraar in het departement Godgeleerdheid van de faculteit Geesteswetenschappen aan de Universiteit Utrecht en man en beide dochters werden geluk gewenst. Een gelukwens aan de kerk bovendien met de derde hoogleraar op rij op deze speciale leerstoel.
En toen moesten de aanwezigen maar zien thuis te komen.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 19 januari 2007