Vastenactie voor Luchthavenpastoraat

Dagelijks passeren meer dan 100.000 mensen de luchthaven Schiphol. Mensen uit  verschillende culturen, met diverse achtergronden en emoties.

Meditation Centre
Voor vele reizigers, die behoefte hebben om zich te bezinnen of  terug te trekken is er binnen het douanegebied het Meditation Centre, een kapel, die zo ingericht is dat  iedereen zich er welkom kan voelen. In dit centrum is altijd een vrijwilliger (m/v) aanwezig tussen 7.00 en 23.00 uur voor informatie, een gesprek, of in geval van nood, doorverwijzing naar het luchthavenpastoraat. Het Meditation Centre  heeft een stilteruimte, waar elke zondag om 11.00 uur een kerkdienst gehouden wordt, een inloopruimte en een ontmoetingsruimte. De diensten worden afwisselend verzorgd door een rooms-katholieke, een protestantse en een anglicaanse pastor.

Mensen in nood
Komen mensen in nood, dan wordt  het luchthavenpastoraat ingeschakeld, door de luchtvaartmaatschappijen, Koninklijke Marechaussee, inlichtingenbalies, alarmcentrales en medische dienst
Nood komt relatief vaak voor onder de reizigers:
– In geval van overlijden van een passagier, voor, tijdens of na een vlucht, wordt naaste familie opgevangen door het luchthavenpastoraat.
– regelmatig stranden mensen uit andere werelddelen. In zo’n geval worden contacten gelegd met de thuissituatie, of wordt tijdelijk onderdak geregeld, tot de gestrande passagier weer terug kan naar het land van herkomst.
– in samenwerking met de Medische Dienst worden passagiers met psychische problemen opgevangen. Ook kan het luchthavenpastoraat Schiphol altijd contact leggen met een luchthavenpastoraat elders in de wereld.

In een gesprek met een der luchthavenpastores werd duidelijk hoe regelmatig, de pastores met overlijden geconfronteerd worden.
Ook zijn er mensen die op Schiphol, de toegang tot geheel Europa, landen, maar niet over het ticket naar het uiteindelijke reisdoel beschikken, dan wel zij die met bestemming Nederland, aankomen, zonder hotelvoucher. Deze mensen komen niet door de douane en blijven in het luchthavengebied.
De maatschappij die hen vervoerde dient ze mee terug te nemen, maar soms is de retourvlucht pas een week later en al die tijd dient die reiziger ergens te verblijven.

Kosten
De honoraria van de genoemde pastores worden door de kerken waaruit zij komen gedragen. De luchthaven Schiphol stelt ruimte, meubilair en alle inventaris beschikbaar.
De onvoorziene kosten die met een en ander verbonden zijn variëren van € 10.000. – tot ca. € 15.000.-per jaar. Het zijn juist die kosten, de directe hulp betreffend, waarvoor het Vastenproject 2007 bestemd is; het is noodhulp die in naam van de kerk van Christus gegeven wordt.

Het Collegiaal Bestuur koos in samenwerking met SIOH/Diakonaal Bureau voor dit binnenlands diaconale project voor de Vastenactie 2007.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 18 januari 2007