Bisschoppen voor jaarlijkse vergadering in Zwitserland

Met uitzicht op de besneeuwde hellingen vergadert de Internationale Bisschoppen Conferentie (IBC) deze week in Wislikofen (Zwitserland).

De bisschoppen hebben twee grote thema’s op de agenda: de oud-katholieke spiritualiteit en de afwerking van het oecumenisch directorium.

Voor het thema spiritualiteit komt dr.Michael Bangerd, pastoor te Bazel, een dagje over. De afspraak is dat alle bisschoppen materiaal inbrengen, dat ze of zelf hebben vervaardigd of dat in hun kerk recentelijk is ontwikkeld.
In het oecumenisch directorium staat beschreven welke strategie de IBC de komende jaren zal volgen en hoe de samenwerking met de IFI (Onafhankelijke Kerk in de Filippijnen) en andere synodaal-katholieke kerken in de wereld beter gestalte kan krijgen (bijvoorbeeld de Oud-Katholieke Kerk van de Mariavieten en de Mar-Toma Kerk in Zuid-India). Prof.dr.Martien Parmentier is aanwezig bij de bespreking van het document The Nature and Mission of the Church van de Commissie Faith and Order.

Bisschop LaPlante van de Old Catholic Church of British Columbia is voor de eerste maal aanwezig bij de IBC, zijn kerk heeft nog de status van aspirant lid en de bisschop heeft nog geen stemrecht.
De Anglicaanse waarnemer is opnieuw bisschop Klusmeyer van de ECUSA.
De bisschop van Haarlem wordt vanwege gezondheidsredenen vertegenwoordigd door zijn deken, dr.Dick Schoon.

De IBC zitting duurt van zondagavond 4 februari t/m donderdag 8 februari 2007.

Zie hier voor meer informatie of de website van de Unie van Utrecht.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 5 februari 2007