Internationaal Tribunaal van start

Hoe dichter de datum, 21 maart 2007, van aanvang van het Internationaal Tribunaal te Den Haag tegen de door de VS gesteunde regering van Gloria Macapagal Arroyo naderde, hoe meer blijken van instemming en steun van eminente personen en organisaties het Internationaal Coördinerend Secretariaat bereikten.

Het Tribunaal zal getuigenissen horen en een oordeel vellen terzake van aanklachten tegen de regering van Gloria Arroyo, de VS, de Wereldbank, de WTO organisatie en multinationale ondernemingen wegens grove schendingen van burger- en politieke rechten, economische plundering en ecologische schade en inbreuken op de soevereiniteit van het Filippijnse volk.

Het Tribunaal heeft al eerder, in 1980 te Antwerpen, de zaak behandeld van het Filippijnse volk tegen het VS-marionetten-regiem van Ferdinand Marcos. De jurie bevond de dictatuur van Marcos schuldig aan ernstige economische en politieke misdaden tegen haar eigen volk en tegen het Bangse Moro volk” en verklaarde dat Marcos onbekwaam was tot regeren en voor zijn misdaden zwaar gestraft zou moeten worden.
Een volksopstand in februari 1986 bracht de dictatuur van Marcos uiteindelijk ten val.

In zijn bericht van instemming zei bisschop Desmond Tutu, Nobelprijswinnaar en Emiritus Aartsbisschop van Kaapstad, dat hij “van ganser harte het Permanent Volkerentribunaal over de Filippijnen ondersteunt in zijn nobele zaak en sterke verlangen naar succes in deze zoektocht naar gerechtigheid en vrede voor de Filippijnen!”

Hij voegde daaraan toe, dat “onze broeders en zusters in de Filippijnen, die strijden voor gerechtigheid en welzijn voor allen… vermoord worden terwijl wij spreken!” en hij spoorde President Gloria Arroyo aan om “te stoppen met het terroriseren van hen die gerechtigheid zoeken in uw land. Stop met de zogenaamde oorlog tegen het terrorisme te gebruiken om uw eigen volk te onderdrukken!”

Op woensdag 21 maart beginnen de hoorzittingen van het tribunaal in de Christus Triumfator Kerk in Den Haag.
Aartsbisschop Vercammen is tijdens de eerste dag van de hoorzitting aanwezig.

Zie voor informatie en het programma.
Zie tevens eerdere informatie over de schendingen van mensenrechten.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 21 maart 2007