De kunst van het preken

In het weekend van 16-18 maart reisde een zestal studenten van het Oud-Katholiek Seminarie naar Haarlem voor een seminar over homiletiek, ofwel de kunst van het schrijven en houden van een preek. De organisatie was in handen van Prof.Dr. Angela Berlis, docent praktische theologie aan het seminarie. Docenten waren Dr. Hans-Jürgen van der Minde uit Calden, docent homiletiek aan ons zusterseminarie te Bonn en tot voor kort pastoor van de oud-katholieke parochie te Kassel (Duitsland), en drs. Peter Feenstra uit Haarlem.

Het programma bestond uit een afwisseling van blokken theorie en praktische oefeningen. De theorie ging onder andere over de stadia in de preekvoorbereiding, de methodiek van de Zwitserse hoogleraar Kurt Stalder (1912-1996) en de spanningsboog in de preek. Bij de praktische oefeningen lieten de studenten voor de videocamera literaire teksten, improvisaties en zelfgeschreven producten horen. De laatste opdracht was om in korte tijd een mini-preek over de blinde Bartimeüs te schrijven en in de kerk voor te dragen – een lastige maar wel spannende opdracht met vele leermomenten.

  Voor de preekstoel in de Haarlemse kathedraal.
V.l.n.r. staand: Paul Brommet, Robin Voorn, Peter Feenstra, Victor Scheijde, Angela Berlis, Hans-Jürgen van der Minde; hurkend: Hans de Rie, Toos van der Klauw en Corinne van der Ven

Foto: Peter Feenstra

De vrijdag en de zaterdag werden afgesloten met het zingen van de completen. Op zondag werd de eucharisitie meegevierd, waarna in een nagesprek de studenten op hun beurt de preek van pastoor Feenstra konden beoordelen.

Eén weekend is te kort om het preken goed te leren. Dat was van tevoren duidelijk. Maar dat er samen heel wat stappen in de goede richting zijn gezet, daarover was iedereen het eens.

Bron: Oud-Katholiek Seminarie
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 19 maart 2007