Aartsbisschop bij de opening tentoonstelling ikonen in de Nicolaikerk

Zestig cursisten uit het iconenatelier van Jan Verdonk exposeren hun iconen van 23 mei tot 9 juni 2007 in de Nicolaïkerk in Utrecht onder de titel Hemelse pracht. Onder meer wordt er een aantal Nikolaasiconen geëxposeerd omdat de Nicolaïkerk aan deze heiligman is gewijd. Er is bovendien een groep van twintig dezelfde iconen van het Heilig Mandylion te zien. Toeschouwers en deelnemers kunnen getuige zijn van een boeiende confrontatie, want de iconen vertonen onderling grote verschillen in de navolging van de Griekse traditie waarin geschilderd wordt. Op de expositie zijn altijd enkele schilders aanwezig om uitleg te geven.

Tijdens de opening van deze tentoonstelling, op zondag 20 mei 2007, hield de aartsbisschop van Utrecht, Joris Vercammen, een gloedvolle lezing over de betekenis van ikonen. Hij was bijzonder vereerd om hiervoor gevraagd te zijn en met verve leidde hij zijn toehoorders vol verlangen vanuit de dag van vandaag, door de heilige Schrift, via het verlangen van Johannes – citerend uit zijn brieven – , via het verlangen van de woestijnvaders naar het verlangen van de aanwezigen om het Goddelijke in ieder mensenleven op het spoor te komen. Daartoe kunnen ikonen een hulpmiddel zijn. Ikonen die ons aankijken en de mens die kijkt naar de ikoon, maar die niet bij de buitenkant van de ikoon blijft stilstaan, maar verstild staat bij de ikoon, waardoor wij een glimp van de goddelijke werkelijkheid – misschien – mogen bespeuren.

Priester Georgios Perris, van de grieks-orthodoxe kerk aan de Springweg in Utrecht leidde aansluitend, het gebed – in het Grieks – . Hij zegende aan het begin van de tentoonstelling alle aanwezigen. Vervolgens zong het Grieks Koor uit Amsterdam enkele gezangen. De dirigent van dit koor is dezelfde als de eigenaar van het iconenatelier. Alle aanwezigen maakten vervolgens van de gelegenheid gebruik om de tentoonstelling te bekijken, cursisten te spreken en elkaar te ontmoeten. Dit alles onder het genot van een drankje.

Meer informatie over de tentoonstelling.
Foto: aartsbisschop Joris in gesprek met Jan Verdonk (links) en de voorzanger van de grieks-orthodoxe parochie.

Bron: Rudolf Scheltinga
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 21 mei 2007