Blijf niet staren

Blijf niet staren naar wat niet meer te zien is, maar ga maar vertellen wat je hebt ondervonden. Dat is de boodschap van Hemelvaartsdag. Van wat was, rest nog slechts een spoor, zoals de geur van wierook nog blijft hangen lang nadat de rook is verwaaid.
Wie het eens wil nalezen: er is weer een pastoor, die zijn preken beschikbaar durft te stellen. Lang bleef het leeg onder het kopje preekservice, maar uit Arnhem nu twee bijdragen.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 17 mei 2007

Christus’ Hemelvaart door Giotto di Bondone (1276-1337)