Groei jij mee?

Een zacht meiregentje werkt groeibevorderend maar of de deelnemers van het Voorjaarskamp er zo blij mee zijn?
Vandaag en morgen strijken er weer een kleine honderd deelnemers neer in de velden bij Zeewolde voor de inmiddels dertigste aflevering. Ditmaal heeft het kamp het thema “groei” meegekregen. Een hoogst actueel thema, waarover de synode ook al meer dan een jaar praat, adviseert en suggesties voor doet.

De voorjaarskampcommissie van de Bond van Oud-katholieke vrouwen in Nederland organiseert het voorjaarskamp. Een ontmoeting waar iedereen welkom is: jong en oud, gezinnen en alleenstaanden. In 1976 vond het eerste voorjaarskamp in Laren plaats. Het verheugt zich vandaag de dag nog steeds in een grote belangstelling. De laatste jaren is de toeloop zo groot dat er een maximum aan het aantal deelnemers moest worden ingevoerd. Thema groeiDe activiteiten tijdens het kamp zijn soms voor iedereen gezamenlijk, zodat alle deelnemers elkaar beter leren kennen; soms is er een apart programma voor de volwassenen, de tieners en de kinderen. Het programma is een mix van activiteiten, discussie, ontspanning en gezellig samenzijn. De organisatoren van het kamp verzorgen het programma. Zij worden gesteund door een kookploeg, die elke dag voor de lekkere maaltijden zorgt. Iedere deelnemer of elk gezin brengt zijn eigen tent, camper of caravan voor de overnachtingen mee. Met name voor de kinderen en jongeren is er volop mogelijkheid voor spel en ontspanning met leeftijdgenoten. Het oud-katholieke karakter komt mede tot uitdrukking in de openingsdienst en de eucharistieviering. Het kamp begint officieel op de morgen van Hemelvaartsdag en wordt op zondag na een eucharistieviering afgesloten.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 16 mei 2007