Niet zo alledaags

Het is niet zo gewoon vier oud-katholieke vrouwelijke priesters bij elkaar te zien.
Het was dan ook een speciale gelegenheid, de tachtigste verjaardag van de Bond van O.K.Vrouwen, die op 8 mei jl. in Hilversum werd gevierd en waar zo’n honderd vrouwen aanwezig waren en één man, de bisschop van Haarlem.

In de afsluitende viering van links naar rechts: past. Martina Liebler (Egmond), past. Annemieke Duurkoop (Groningen), past. Grete Verhey (Amersfoort) en prof. Angela Berlis (Haarlem).
Zie voor de Bondsdag.

 Foto’s: Mieke van ’t Erve en Marijke Nijman.
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 9 mei 2007