De boekenladder van de Missie

De oud-katholieke Missie Sint Paulus vierde op 21 april van dit jaar haar 40 jarig bestaan (zie eerder bericht). De Missie zou de Missie niet zijn als ze in dit jubileumjaar ook geen actie voert. Voor het speciale jubileumproject is gekozen voor de opbouw van een goede bibliotheek van het seminarie van de Filippijnse zusterkerk.

De seminaria van onze Filippijnse zusterkerk zijn al een aantal jaren bezig het niveau van de opleiding te verbeteren. Doel is het aanbieden van een Masters-opleiding in samenwerking met het verband van Theologische Hogescholen in Zuid-Oost-Azië.

Een van de voorwaarden die deze organisatie  aan haar leden stelt, is de aanwezigheid van een goed voorziene bibliotheek. En daar schort het met name aan in het St. Paulus Seminarie in Iloilo City.

Dr. Peter-Ben Smit, lid van het bestuur van de Missie, die elk jaar een aantal colleges op deze seminaria van onze zusterkerk geeft, heeft onderzoek verricht naar de kwaliteit van de bibliotheek. Zijn oordeel is niet mis; verouderd, incompleet en onvoldoende boeken. 1000 nieuwe boeken zou voor dit seminarie een fantastisch cadeau en tegelijkertijd een prima investering van uw gift zijn. Op dit moment staat de boekenmeter op 400. Er moeten er dus nog 600 komen. Voor tien euro geeft u een boek. Help mee om voor het einde van dit jaar een nieuwe bibliotheek te schenken.

Giften zijn welkom op postgiro 46.45.75 ten name van Oud-Katholieke Missie Sint Paulus te Dordrecht o.v.v. van “boeken”.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 15 augustus 2007