Blijft er een stoel leeg?

Het blijft verontrustend stil wat de aanmelding van kandidaten betreft voor een plaats in het Collegiaal Bestuur. Per 1 januari 2008 onstaat er een vacature in het landelijk bestuur van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland omdat mw.M.L.Tanke-Keman na twee termijnen van vier jaar aftredend is en niet meer herkiesbaar.
In het Collegiaal Bestuur hebben naast de bisschoppen van Utrecht en Haarlem twee geestelijken zitting (uit ieder bisdom één), twee leken-vertegenwoordigers per bisdom, de Thesaurier (opper-penningmeester) en een verkozen lid namens de Synode. Om die laatste functie gaat het. Kandidaten kunnen uit de beide bisdommen komen en behoudens bestuurlijke ervaring, kennis van de kerk en visie op de toekomst, worden er geen bijzondere kwaliteiten gevraagd. Hoewel een vrouwelijke kandidaat wel plezierig zou zijn, nu zitten er twee vrouwen in het bestuur.
Het is te hopen dat er nog wat kandidaten naar voren komen en de Synode op 21 november a.s. wat te kiezen heeft.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 14 september