Can I help you?

Gedelegeerde in Sibiu, wat betekende dat? Een laatste slotbeschouwing van Adrie Paasen over de Derde Europese Oecumenische Assemblee.
De overal aanwezige en behulpzame stewards worden niet vergeten, net zo min als de vele ervaringen met christenen uit alle uithoeken van Europa.
Adrie is toch positief over de toekomst van de kerk, gelet op de inzet en de inbreng van de jongeren tijdens de Assemblee. Het woord en de daad is nu weer aan de kerken om Sibiu een goed vervolg te geven.

Voor alle vorige bijdragen zie hier.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 11 september 2007